Bevezető; atyai szeretettel hálát ad és fedd; ne legyenek szakadások közöttetek