1Mózes1; Máté 8:5-8; ApCsel 16:13-15; Ézsaiás 55:10; Róma 10:17